• HOME
  • VISIE
  • OVER D2D4
  • VESTIGINGEN
  • CONTACT

D2D4 is een private samenwerkingsverband van de twee grootste exploitanten van kansspelautomaten in Nederland.

Dit consortium wenst niet enkel mee te dingen naar een vergunning, maar wil actief en constructief meedenken met de overheid en stakeholders over de inrichting van het Nederlandse online kansspelbeleid.

Over D2D4

Het Consortium is een samenwerkingsverband van Janshen-Hahnraths Group en JvH Gaming BV en vertegenwoordigt ca. 40% van de fysiek legale amusementscentra / speelautomatencasino's in Nederland.

De twee ondernemingen exploiteren 90 grootschalige speelfaciliteiten, waar meer dan 1200 medewerkers werkzaam zijn. De bedrijven opereren o.a. onder de commerciële namen Fair Play Casino's en Jack's Casino.Janshen-Hahnraths Group BV
Commerciële merken: Fair Play Centers, Fair Play Casino
Aantal vestigingen: 40
Aantal medewerkers: ca. 600
Jaar van oprichting: 1959
Hoofdkantoor: Kerkrade
www.jhgroup.nl

JvH Gaming BV
Commerciële merken: Jack's Casino, Flash Casino's
Aantal vestigingen: 50
Aantal medewerkers: ca. 600
Jaar van oprichting: 1958
Hoofdkantoor: 's-Hertogenbosch
www.jvh.nl

Uitgangspunten

De consument moet veilig een gokje kunnen wagen op het internet, waarvoor hij terecht moet kunnen bij legale aanbieders van kansspelen, die een vergunning hebben verkregen van de overheid en aan strikte vereisten voldoen.

Zowel voor aanbieders als voor spelers is het belangrijk om zicht te hebben op het spelersgedrag. Zij moeten instrumenten tot hun beschikking hebben om in te grijpen bij mogelijk problematisch speelgedrag, waarbij consumenten via maximale speellimieten zelfstandig grenzen kunnen stellen aan hun eigen speelruimte.

Integriteit en transparantie zijn kernbegrippen in de uitvoering van online exploitatie van kansspelen. Dit betekent dat een alomvattende correcte bedrijfsvoering op regelmatige wijze gecontroleerd dient te worden door geaccrediteerde, onafhankelijke instanties. Het is essentieel dat online aanbieders de toetsen der kritiek op het gebied van integriteit en transparantie goed kunnen doorstaan, temeer daar online aanbieders per definitie minder zichtbaar opereren.

Visie

D2D4 is van mening dat de combinatie van fysieke kansspelfaciliteiten en online kansspelaanbod een bijzondere borging van verantwoord spelgedrag kan ondersteunen.

Wij vinden dat de huidige aanbieders van amusementscentra - als bestaande vergunninghouders - in aanmerking moeten komen voor een licentie voor online kansspelen.

Het Consortium wenst te voldoen aan de te stellen voorwaarden die voortvloeien uit de preventieve en restrictieve doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid.

Voorwaarden

De voorwaarden waaronder online kansspelen mogelijk worden dienen een aantal kerngebieden te omvatten:

• Verslavingspreventie en zorg voor kwetsbare spelers

Vergunninghouders moeten een aantoonbaar track record hebben op het gebied van verslavingspreventie. Het is noodzakelijk dat aanbieders mogelijkheden hebben om risicovol speelgedrag te detecteren en reguleren.

• Condities voor levensvatbare online exploitatie.

Rendabele exploitatie van online kansspelen kan alleen plaatsvinden als i) het (grote) illegale online aanbod effectief wordt bestreden en ii) de algehele belastingdruk een redelijk niveau niet overstijgt.

• Centrale database voor verificatie van online spelers.

Voor de verificatie van online spelers, is het wenselijk dat de gegevens worden opgenomen in een centrale database die wordt beheerd door een onafhankelijke partij. Dit is de enige wijze waarop verificatie sluitend kan plaatsvinden.

• Temporiseren en evalueren in de uitvoering.

Wij pleiten voor het geleidelijk vrijgeven van de markt. Dit betekent dat in eerste instantie slechts een beperkt aantal vergunningen wordt verleend.

Wij achten het verstandig en prudent in dit proces eerst aansluiting te zoeken bij de ter zake kundige kansspelaanbieders waarmee de Nederlandse overheid reeds vele jaren ervaring heeft op grond van hun bestaand legaal fysiek spelaanbod.Maatregelen

Zo veel mogelijk van de bestaande preventiemaatregelen zoals aanwezig in de huidige fysieke speelautomatencentra worden getransformeerd naar het online kansspelplatform dat het Consortium wil lanceren.

Daarnaast wordt er een scala aan maatregelen van detectieve en preventieve aard ingevoerd die in het bijzonder betrekking hebben op het digitale en remote karakter van een online kansspelomgeving.Contact

D2D4 Online Gaming
Postbus 3009
6460 HA Kerkrade

T +31(0)45 5428 428
F +31(0)45 5423 823
E secretariaat@jhgroup.nl

Mocht u een vraag hebben gebruik dan svp het onderstaande formulier en wij zullen met u contact opnemen.

Naam *
Email *
Uw vraag *
* = Verplicht veld

Vestigingen

Nieuws